ECTS - - İktisat (Türkçe)

134 Kredi (240 AKTS) karşılığı zorunlu ve seçmeli (teknik ya da serbest seçemli) derslerden başarılı olmak ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmak