ECTS - - İktisat (Türkçe)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE185 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
KAM105 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 6
IKT125 İktisat Tarihi 3 0 3 6
MATH105 Analize Giriş (Türkçe) 3 0 3 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 2 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
ISL102 Hukuka Giriş 3 0 3 5
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
IKT126 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT207 Makro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
IKT209 Mikro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
IKT213 Matematiksel İktisat 3 0 3 4
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
ISL203 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
MATH293 Olasılık ve İstatistik I 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT208 Makro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
IKT210 Mikro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
IKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 4
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
ISL204 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
MATH294 Olasılık ve İstatistik II 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT301 Ekonometri I 3 0 3 6
IKT303 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 6
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
IKT313 Uluslararası İktisat I 3 0 3 5
ECONT-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
ECONT-GE3FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE3FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 24 40

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT302 Ekonometri II 3 0 3 6
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 3 0 3 6
IKT312 Kalkınma İktisadı 3 0 3 6
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
Alan Seçmeli B 3 0 3 5
ECONT-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ECONT-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
IKT-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 0 27 44

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7
ECONT-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
ECONT-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 6
ECONT-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ECONT-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
IKT-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
IKT-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 6
IKT-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 5 0 29 51

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT407 İktisat Semineri 3 0 3 7
ECONT-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
ECONT-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ECONT-GE4SP2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
IKT-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
IKT-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE4SP2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IKT-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 5 0 29 51

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
IKT422 Uluslararası Politik İktisat 3 0 3 6
IKT405 Tarım Ekonomisi 3 0 3 6
IKT409 İktisadi Büyüme 3 0 3 6
IKT414 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 6
IKT417 Kriz Ekonomisi 3 0 3 6
IKT419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 3 0 3 6
IKT424 Oyun Teorisi 3 0 3 6
IKT425 Çevre Ekonomisi 3 0 3 6
IKT426 Finansal Ekonomi 3 0 3 6
IKT427 Kurumsal İktisat 3 0 3 6
IKT429 İktisatta Pratik Eğitim I 3 0 3 6
IKT430 İktisatta Pratik Eğitim II 3 0 3 6
IKT440 Rekabet İktisadı 3 0 3 6
IKT441 İnovasyon ve Etik 3 0 3 6
IKT442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
IKT443 Girişimcilik 3 0 3 6
IKT444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 3 0 3 6
ISL303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
KAM203 Siyasi Düşünceler Tarihi I 3 0 3 6
KAM205 Türkiye`nin Siyasi Yapısı I 3 0 3 5
KAM206 Türkiye`nin Siyasi Yapısı II 3 0 3 5
KAM311 Demokrasi Teorisi 3 0 3 5
KAM312 Bilim Felsefesi 3 0 3 5
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 3 0 3 5
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
KAM416 Çevre Politikası 3 0 3 5
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 3 0 3 5
KAM420 Şiddet ve Siyaset 3 0 3 5
KAM422 Sosyal Politika 3 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
ISL241 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
ISL242 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL292 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5
ISL315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
ISL323 Sayısal Karar Verme Teknikleri 3 0 3 5
ISL352 Finansal Okuryazarlık 3 0 3 5
ISL364 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISL403 Örgütlerde Güç ve Politika 3 0 3 5
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
ISL427 Risk Yönetimi 3 0 3 5
ISL438 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
ISL446 Yatırım Analizi 3 0 3 5
ISL449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
ISL308 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
ISL317 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISL440 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
ISL425 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
ISL428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
KAM204 Siyasi Düşünceler Tarihi II 3 0 3 6
KAM304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri 3 0 3 10
KAM404 Kentsel Siyaset 3 0 3 5
KAM413 Kalkınma Politikaları 3 0 3 5
KAM418 Toplumsal Hareketler 3 0 3 5
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası 3 0 3 5
KAM316 Kent Sosyolojisi 3 0 3 5
KAM318 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 5
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 3 0 3 5
KAM423 İdari Yargı 3 0 3 5
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
KAM428 Medeni Hukuk 3 0 3 5
ISL442 Seminer 3 0 3 5
MLY201 Maliye Teorisi 3 0 3 6
MLY202 Vergi Teorisi 3 0 3 6
MLY301 Vergi Hukuku 3 0 3 6
MLY302 Devlet Muhasebesi 3 0 3 6
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı 3 0 3 5
MLY209 Anayasa Hukukuna Giriş 3 0 3 5
MLY214 Borçlar Hukukuna Giriş 3 0 3 5
MLY317 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
MLY407 Vergi Uygulamaları 3 0 3 5
MLY316 Dış Ticaret ve Finansmanı 3 0 3 5
MLY403 Mali Denetim I 3 0 3 5
MLY415 Finansman Hukuku 3 0 3 5
MLY412 Güncel Mali Sorunlar 3 0 3 5
MLY420 Mali Suçlar 3 0 3 5
ISL101 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 6
KAM305 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 7
KAM429 Medya ve Siyaset 3 0 3 8
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum 3 0 3 5
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 3 5
KAM402 Kamu Politikası 3 0 3 5
IKT309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 3 0 3 6
ISL414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
IKT314 Uluslararası İktisat II 3 0 3 6
ISL311 Üretim Yönetimi 3 0 3 6
ISL401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
KAM315 Türk Yönetim Tarihi 3 0 3 5
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi 3 0 3 6
ISL365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
ISL453 Yatırım Projelerinin Analizi 3 0 3 7
ISL413 Denetim 3 0 3 5
PR321 Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk 3 0 3 7
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi 3 0 3 5
KAM430 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
MLY401 Maliye Politikası 3 0 3 7
MLY405 Vergi Muhasebesi I 3 0 3 6
MLY303 Maliye Tarihi 2 0 2 5
KAM331 Bilgi Almak için Okuma 4 0 4 5
KAM303 Devlet ve Toplum Kuramı 3 0 3 8
KAM431 Medya Okuryazarlığı 4 0 4 5
ISL371 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
ISL328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
IKT472 Tarih, Felsefe ve İktisat Bilimi 3 0 3 7
IKT491 Ortak Eğitim Uygulaması I 0 3 1.5 6
IKT493 Ortak Eğitim Uygulaması II 0 3 1.5 6
IKT495 Ortak Eğitim Uygulaması III 0 3 1.5 5
ISL313 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler 3 0 3 5
ISL451 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 3 5
ISL374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ISL477 İşletme Simulasyonu 3 0 3 5
ISL354 Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
IKT325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
IKT406 Ekonomik Tahmin 3 0 3 6
IKT458 Ekonomik Araştırmada Nitel Yöntemler 3 0 3 6
IKT318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ISL408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
Toplam 460 12 466 801