ECTS - - İktisat (Türkçe)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CMPE185 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş 5 - - - - - - - - - - -
IKT101 İktisada Giriş I 5 - 5 2 3 4 2 - 4 3 - -
ENG121 Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - -
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - -
KAM105 Sosyolojiye Giriş - - - - - - - - - - - -
IKT125 İktisat Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 -
MATH105 Analize Giriş (Türkçe) - - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT102 İktisada Giriş II 3 4 1 3 3 4 1 3 4 4 4 -
ISL102 Hukuka Giriş - - - - - - - - - - - -
HIST201 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - - -
ENG122 Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - -
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II - - - - - - - - - - - -
IKT126 Araştırma Yöntemleri 5 - - - 4 5 - 4 5 5 4 -
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT207 Makro İktisat Teorisi I 5 5 - 4 4 2 - - 4 3 1 -
IKT209 Mikro İktisat Teorisi I 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 -
IKT213 Matematiksel İktisat 4 3 3 - - 5 - - 3 3 2 -
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - - - - - - -
ISL203 Muhasebe İlkeleri I - - - - - - - - - - - -
MATH293 Olasılık ve İstatistik I - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT208 Makro İktisat Teorisi II 5 5 3 5 4 2 1 - 5 4 1 -
IKT210 Mikro İktisat Teorisi II 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 -
IKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 2 -
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - - - - - - -
ISL204 Muhasebe İlkeleri II - - - - - - - - - - - -
MATH294 Olasılık ve İstatistik II - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT301 Ekonometri I 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 -
IKT303 Para Teorisi ve Politikası 5 5 2 5 4 4 2 2 5 3 1 -
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - -
IKT313 Uluslararası İktisat I 4 5 - 5 4 2 - - 4 3 2 -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT302 Ekonometri II 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 -
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 -
IKT312 Kalkınma İktisadı 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli B - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 3 2 5 2 - 1 3 5 3 3 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT407 İktisat Semineri 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FRE401 Fransızca V - - - - - - - - - - - -
IKT422 Uluslararası Politik İktisat 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT405 Tarım Ekonomisi 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 -
IKT409 İktisadi Büyüme 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT414 Çalışma Ekonomisi 5 3 5 5 4 3 2 3 5 3 3 -
IKT417 Kriz Ekonomisi 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 -
IKT424 Oyun Teorisi 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT425 Çevre Ekonomisi 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT426 Finansal Ekonomi 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT427 Kurumsal İktisat 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT429 İktisatta Pratik Eğitim I 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT430 İktisatta Pratik Eğitim II 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT440 Rekabet İktisadı 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT441 İnovasyon ve Etik 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT442 Yenilik İktisadı 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT443 Girişimcilik 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
IKT444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 3 4 4 5 - - 3 5 - - - -
ISL303 Finansal Yönetim I - - - - - - - - - - - -
KAM203 Siyasi Düşünceler Tarihi I - - - - - - - - - - - -
KAM205 Türkiye`nin Siyasi Yapısı I - - - - - - - - - - - -
KAM206 Türkiye`nin Siyasi Yapısı II - - - - - - - - - - - -
KAM311 Demokrasi Teorisi - - - - - - - - - - - -
KAM312 Bilim Felsefesi - - - - - - - - - - - -
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri - - - - - - - - - - - -
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku - - - - - - - - - - - -
KAM416 Çevre Politikası - - - - - - - - - - - -
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi - - - - - - - - - - - -
KAM420 Şiddet ve Siyaset - - - - - - - - - - - -
KAM422 Sosyal Politika - - - - - - - - - - - -
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları - - - - - - - - - - - -
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje - - - - - - - - - - - -
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş - - - - - - - - - - - -
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi - - - - - - - - - - - -
ART222 Caz Tarihi - - - - - - - - - - - -
ART223 Caz Performansı - - - - - - - - - - - -
ART251 Sulu Boya Resim - - - - - - - - - - - -
ART224 Arjantin Tango Tarihi - - - - - - - - - - - -
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı - - - - - - - - - - - -
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme - - - - - - - - - - - -
ART292 İşaret Dili - - - - - - - - - - - -
GER201 Almanca I - - - - - - - - - - - -
RUS201 Rusça I - - - - - - - - - - - -
SPAN201 İspanyolca I - - - - - - - - - - - -
FRE201 Fransızca I - - - - - - - - - - - -
GER202 Almanca II - - - - - - - - - - - -
RUS202 Rusça II - - - - - - - - - - - -
SPAN202 İspanyolca II - - - - - - - - - - - -
FRE202 Fransızca II - - - - - - - - - - - -
JAP202 Japonca II - - - - - - - - - - - -
GER301 Almanca III - - - - - - - - - - - -
RUS301 Rusça III - - - - - - - - - - - -
SPAN301 İspanyolca III - - - - - - - - - - - -
FRE301 Fransızca III - - - - - - - - - - - -
GER302 Almanca IV - - - - - - - - - - - -
RUS302 Rusça IV - - - - - - - - - - - -
SPAN302 İspanyolca IV - - - - - - - - - - - -
FRE302 Fransızca IV - - - - - - - - - - - -
JAP302 Japonca IV - - - - - - - - - - - -
GER401 Almanca V - - - - - - - - - - - -
GER402 Almanca VI - - - - - - - - - - - -
FRE402 Fransızca VI - - - - - - - - - - - -
ISL241 Pazarlama İlkeleri - - - - - - - - - - - -
ISL242 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL292 Türk Vergi Sistemi - - - - - - - - - - - -
ISL315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi - - - - - - - - - - - -
ISL323 Sayısal Karar Verme Teknikleri - - - - - - - - - - - -
ISL352 Finansal Okuryazarlık - - - - - - - - - - - -
ISL364 Finansal Tablolar Analizi - - - - - - - - - - - -
ISL403 Örgütlerde Güç ve Politika - - - - - - - - - - - -
ISL416 Uluslararası Pazarlama - - - - - - - - - - - -
ISL427 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL438 Kıymetli Evrak Hukuku - - - - - - - - - - - -
ISL446 Yatırım Analizi - - - - - - - - - - - -
ISL449 Tüketici Davranışları - - - - - - - - - - - -
ISL308 Maliyet Muhasebesi - - - - - - - - - - - -
ISL317 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL440 Dijital Pazarlama - - - - - - - - - - - -
ISL425 Uluslararası Finansman - - - - - - - - - - - -
ISL428 Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ART271 Yaratıcı Drama - - - - - - - - - - - -
ART225 Klasik Gitara Giriş - - - - - - - - - - - -
KAM204 Siyasi Düşünceler Tarihi II - - - - - - - - - - - -
KAM304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri - - - - - - - - - - - -
KAM404 Kentsel Siyaset - - - - - - - - - - - -
KAM413 Kalkınma Politikaları - - - - - - - - - - - -
KAM418 Toplumsal Hareketler - - - - - - - - - - - -
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası - - - - - - - - - - - -
KAM316 Kent Sosyolojisi - - - - - - - - - - - -
KAM318 Siyaset Psikolojisi - - - - - - - - - - - -
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti - - - - - - - - - - - -
KAM423 İdari Yargı - - - - - - - - - - - -
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - - - - - - - - - - - -
KAM428 Medeni Hukuk - - - - - - - - - - - -
ISL442 Seminer - - - - - - - - - - - -
MLY201 Maliye Teorisi - - - - - - - - - - - -
MLY202 Vergi Teorisi - - - - - - - - - - - -
MLY301 Vergi Hukuku - - - - - - - - - - - -
MLY302 Devlet Muhasebesi - - - - - - - - - - - -
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı - - - - - - - - - - - -
MLY209 Anayasa Hukukuna Giriş - - - - - - - - - - - -
MLY214 Borçlar Hukukuna Giriş - - - - - - - - - - - -
MLY317 Kıymetli Evrak Hukuku - - - - - - - - - - - -
MLY407 Vergi Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MLY316 Dış Ticaret ve Finansmanı - - - - - - - - - - - -
MLY403 Mali Denetim I - - - - - - - - - - - -
MLY415 Finansman Hukuku - - - - - - - - - - - -
MLY412 Güncel Mali Sorunlar - - - - - - - - - - - -
MLY420 Mali Suçlar - - - - - - - - - - - -
ISL101 Davranış Bilimlerine Giriş - - - - - - - - - - - -
KAM305 Siyaset Sosyolojisi - - - - - - - - - - - -
KAM429 Medya ve Siyaset - - - - - - - - - - - -
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum - - - - - - - - - - - -
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları - - - - - - - - - - - -
KAM402 Kamu Politikası - - - - - - - - - - - -
IKT309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 3 4 4 5 - 3 5 - - - - -
ISL414 Girişimcilik ve İş Planı - - - - - - - - - - - -
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri - - - - - - - - - - - -
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon - - - - - - - - - - - -
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi - - - - - - - - - - - -
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - - - - - - - - - - - -
IKT314 Uluslararası İktisat II - - - - - - - - - - - -
ISL311 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL401 Yönetim Muhasebesi - - - - - - - - - - - -
KAM315 Türk Yönetim Tarihi - - - - - - - - - - - -
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi - - - - - - - - - - - -
ISL365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
ISL453 Yatırım Projelerinin Analizi - - - - - - - - - - - -
ISL413 Denetim - - - - - - - - - - - -
PR321 Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk - - - - - - - - - - - -
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi - - - - - - - - - - - -
KAM430 Kamu Maliyesi - - - - - - - - - - - -
MLY401 Maliye Politikası - - - - - - - - - - - -
MLY405 Vergi Muhasebesi I - - - - - - - - - - - -
MLY303 Maliye Tarihi - - - - - - - - - - - -
KAM331 Bilgi Almak için Okuma - - - - - - - - - - - -
KAM303 Devlet ve Toplum Kuramı - - - - - - - - - - - -
KAM431 Medya Okuryazarlığı - - - - - - - - - - - -
ISL371 Borçlar Hukuku - - - - - - - - - - - -
ISL328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat - - - - - - - - - - - -
IKT472 Tarih, Felsefe ve İktisat Bilimi - - - - - - - - - - - -
IKT491 Ortak Eğitim Uygulaması I - - - - - - - - - - - -
IKT493 Ortak Eğitim Uygulaması II - - - - - - - - - - - -
IKT495 Ortak Eğitim Uygulaması III - - - - - - - - - - - -
ISL313 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler - - - - - - - - - - - -
ISL451 Kurumsal Kaynak Planlaması - - - - - - - - - - - -
ISL374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. - - - - - - - - - - - -
ISL477 İşletme Simulasyonu - - - - - - - - - - - -
ISL354 Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
IKT325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi - - - - - - - - - - - -
IKT406 Ekonomik Tahmin - - - - - - - - - - - -
IKT458 Ekonomik Araştırmada Nitel Yöntemler - - - - - - - - - - - -
IKT318 Dijital Ekonomi - - - - - - - - - - - -
ISL408 Sürdürebilirliğe Giriş - - - - - - - - - - - -