ECTS - - İktisat (Türkçe)

İktisat Lisans programının süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler müfredattaki 40 zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli dersi tamamlayarak programı tamamlamış olurlar.