ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.