ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik ders ve tez çalışması yapmak gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir.