ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler, 2 zorunlu, 4 bölüm seçmeli ve 2 alan dışı seçmeli dersi başarılı olarak tamamladıktan sonra tez aşamasına geçerler. Kendilerine verilen yasal süre içerisinde tez çalışmalarını tamamlarlar.