AKTS - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi

Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (TUR518) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi TUR518 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İbrahim BİRKAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere fizibilite çalışmalarının hazırlanışını ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, turizm endüstrisinde uygulandığı şekilde öğretmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yatırım projelerini sınıflandırabilir ve bir projenin içeriğini, unsurlarını ve önemini anlatır.
  • Bir projeye nasıl başlanacağını bilir ve fizibilite etüdünün aşamalarını organize edebilir
  • Piyasa analizi, talep tahmini, kuruluş yeri seçiminin yatırım için önemini değerlendirir.
  • Turizm sektörü için bir projenin kritik başarı koşullarının neler olduğunu saptar.
  • Bir işletme için kapasite büyüklüğünün belirlenmesini ve toplam yatırım tutarının hesaplanmasını örnekleyerek açıklar.
Dersin İçeriği Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri Konu 1
2 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 2
3 Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar Konu 3
4 Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler Konu 4
5 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 5
6 Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Konu 6
7 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Turizm Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri Konu 8
10 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 9
11 Turizm Yatırımlarının Değer Temelli Yönetim Yaklaşımıyla Yönetilmesi Konu 10
12 Turizm Yatırımlarında Taşınmaz Değerlemesi Konu 11
13 Real properties in tourism investments Konu 12
14 Örnek Yatırım Kararlarının İncelenmesi Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Tekrar Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Norbert Vanhove, The Economics of Tourism Destinations

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 7 4 28
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125