ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.