ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
HIR598 Dönem Projesi 0 0 0 40
HIR501 Kuram Tartışmaları 3 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-GE1FA8 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-GE1FA9 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-PR-T-GE1FA7 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 36 100

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HIR502 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik 3 0 3 5
HIR503 Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
HIR504 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları 3 0 3 5
HIR505 Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya 3 0 3 5
HIR506 Araştırma Uygulaması 3 0 3 5
HIR507 Kriz İletişimi 3 0 3 5
HIR508 Türkiye'de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3 0 3 5
HIR509 Reklam Eleştirisi 3 0 3 5
HIR510 Reklam ve Tüketim Kültürü 3 0 3 5
HIR511 Çevresel ve Örgütsel İletişim 3 0 3 5
HIR512 Örgütlerde İletişim Stratejileri 3 0 3 5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği 3 0 3 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISL502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 3 0 3 5
ECON512 Finansal İktisat 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ISL505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISL509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
KAM511 Liderlik ve Yönetim 3 0 3 5
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri 3 0 3 5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
LOJ517 Uluslararası Girişimcilik 3 0 3 5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim 3 0 3 5
SY508 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ICM502 Tasarım ve İletişim 3 0 3 5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3 0 3 5
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ISL503 Muhasebe 3 0 3 5
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ISLE504 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISLE506 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISLE507 Muhasebe 3 0 3 5
ISLE508 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
TUR502 Turizm İşletmeciliği 3 0 3 5
TUR511 Turizm Pazarlaması 3 0 3 5
TUR518 Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi 3 0 3 5
SY509 Sağlık Turizmi 3 0 3 5
Toplam 132 0 132 220