ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik ders ve tez çalışması yapmak gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir.