ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler 1 bölüm zorunlu, 7 bölüm seçmeli, 2 alandışı seçmeli dersi  başarılı olarak tamamlarlar. Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için proje çalışmasını da tamamlamaları gerekir.