AKTS - Çevresel ve Örgütsel İletişim

Çevresel ve Örgütsel İletişim (HIR511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevresel ve Örgütsel İletişim HIR511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders, önemli kavramlara tarihsel bir bakıştan önemli hukuki ve teknolojik gelişmelere kadar değişen ve büyüyen çevre iletişimi alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu derste iletişimin çevremizi nasıl algılayacağımızı ve hareketlerimizi etkilediği üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, çevre "sorunları" nı nasıl yorumladığımızı ve doğal dünyayla ilgili olarak hangi eylemleri gerçekleştirildiği ele alınmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Çevre İçin/ Çevre Konusunda Konuşma
2 Çevresel İletişim Çalışmaları / Uygulamaları Chapter 1 Environmental Communication and the Public Sphere
3 Çevreye Karşı Yargılanan Anlamlar Chapter 2. Environmental Communication and the Public Sphere
4 Çevrenin Sembolik Yapıları Chapter 3. Environmental Communication and the Public Sphere
5 Görsel ve Popüler Kültürde Çevre Chapter 4. Environmental Communication and the Public Sphere
6 Haber Medyası ve Çevre Gazeteciliği (Eski ve Yeni) Chapter 5 Environmental Communication and the Public Sphere
7 Ara Sınav
8 Bilim Adamları, Teknoloji ve Çevre Davaları Chapter 6. Environmental Communication and the Public Sphere
9 Çevresel Risk İletişimi ve Kamuoyu Chapter 7. Environmental Communication and the Public Sphere
10 Savunuculuk Kampanyaları ve Mesaj İnşaatı Chapter 8. Environmental Communication and the Public Sphere
11 Dijital Medya ve Çevresel Aktivizm Chapter 9. Environmental Communication and the Public Sphere
12 Çevresel Adalet ve İklim Adaleti Hareketleri Chapter 10. Environmental Communication and the Public Sphere
13 Şirketler ve Kampüslerin Sürdürülebilirliği ve "Yeşillendirme" Chapter 11. Environmental Communication and the Public Sphere
14 Çevresel Kararlara Kamu Katılımı Chapter 12. Environmental Communication and the Public Sphere
15 Vatandaşların (ve Doğanın) Daimiliği: Çevresel Koruma ve Yasa Chapter 14. Environmental Communication and the Public Sphere
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Robert Cox and Phaedra C. Pezzullo, Environmental Communication and the Public Sphere,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0