AKTSBiyokimyasal Hesaplamalar

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC519) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyokimyasal Hesaplamalar CEAC519 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103, CHEM 102 yada universte düzeyinde herhangi bir biyoloji dersi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S. Belgin İşgör
Course Assistants
Dersin Amacı Temel matematik kullanarak biyolojik moleküllerin özelliklerini ve davranışlarını anlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lipidler, karbohidratlar ve proteinler gibi biyomoleküller hakkında genel bilgilerin hatirlatılması
  • Asit baz kimyasını giriş ve sulu çözeltilerde denge sabitinin hesaplanması
  • Tompon çözeltilerin hazırlanması, kullanımı ve biyolojik öneminin tartışılması
  • Enzimler ve biyolojik katalizör olarak tanımlarının yapılması ve öenminin tartişilması
  • Biyolojik sistemlerde spektrofotometre prensibi ve kullanımının kavranması
  • Enzim kinetiğinin grafik uygulaması ve enzim inhibisyon çalışmalarının tartişilması
  • Sıcaklık ve pH etkisinin enzim kararlılığı üzerine etkilerinin incelenmesi
  • Nükleik asitler DNA ve RNA kimyasının tartışılması
Dersin İçeriği Asit baz kimyası, kan tanponları, biyolojik moleküller enzimler ile ilgili sayısal problemlerin çözümü, biyokimyasal enerjetikler, spektrofotometri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Asit Baz kimyası Sulu çözeltiler ve denge sabiti
2 Asit Baz kimyası Tampon çözeltiler
3 Biyolojik moleküllerin kimyası Amino asitler, peptidler, proteinler karbohidratlar
4 Enzimler Biyolojik katalizorler Enzim kinetiği Tepkime derecesi Enzim Esay
5 Arasınav
6 Spektrometri ve benzer optiik cihazlar
7 Enzimler Enzim kinetiği verilerinin işlenmesi Enzim inhibisyonu
8 Enzimler Enzim stabilitesi ve aktivitesi üzerinde pH etkisi Enzim stabilitesi ve aktivitesi üzerinde sıcaklık etkisi
9 Biyolojik moleküllerin kimyası lipidler Nükleotidler ve nükleik asitler DNA,RNA

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 2 6
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 82