ECTS - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Kimya Doktora Programını tamamlayan mezunların akademisyen olarak bilimsel çalışmalara devam etmesi, veya kamuda / özel sektörde görev yapmaları beklenmektedir.