ECTS - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Programın amacı, ileri düzeyde  Kimya bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen, Kimya ve  uygulamalarının getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan  kimya doktora derecesine sahip nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.