ECTS - - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Kimya Doktora programı 2014-2015 Akademik Yılı Bahar döneminde açılmıştır. Programın amacı kimya biliminin teknolojik, teorik ve uygulamaya ilişkin alanlarında hizmet verecek nitelikte donanımlı  ve kaliteli uzmanlar yetiştirmektir.

Kimyasal üretim, tasarım, süreç, analiz ve uygulama konusunda analitik ve mühendislik bilgi ve becerilerini artırmak.

Bilim ve sanayinin ortak buluşma noktası olan çalışmalarla adından söz ettirmek.

Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, halihazırda kurulu olan genel kimya, analitik kimya, organik kimya, sentez ve karakterizasyon, biyokimya, biyoanorganik kimya, polimer kimyası, nanoteknoloji ve uygulamaları, ileri teknolojik malzeme ve kimyasal hesaplamalar laboratuvarları ile Kimya ve ilgili diğer bölümlerden lisansüstü eğitim çalışması yapmak isteyen yerli ve yabancı adaylara doktora eğitimi olanağı sağlamaktadır.