ECTS - - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Kimya Doktora programı 2014-2015 Akademik Yılı Bahar döneminde açılmıştır. Programın amacı kimya biliminin teknolojik, teorik ve uygulamaya ilişkin alanlarında hizmet verecek nitelikte donanımlı  ve kaliteli uzmanlar yetiştirmektir.

Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, halihazırda kurulu olan Genel Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Sentez Ve Karakterizasyon, Biyokimya, Biyoanorganik Kimya, Polimer Kimyası, Nanoteknoloji Ve Uygulamaları, İleri Teknolojik Malzeme Laboratuvarları ile Kimya ve ilgili diğer bölümlerden doktora çalışması yapmak isteyen yerli ve yabancı adaylara doktora eğitimi olanağı sağlamaktadır