AKTSGrup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari

Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari (CEAC524) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari CEAC524 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şeniz Özalp-Yaman
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin ana amacı kimya ile ilgili problemlerin çözümünde öğrencilere moleküler simetri ve grup teori yaklaşımlarını kullanabilmeleri için gerekli bilgiyi sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Simetri operasyonlarını öğrenir ve uygular
  • Grup Teorinin kimyasal uygulamalarında kullanılan önemli teknik ve ilişkileri anlar.
  • Atomlar arasındaki bağ etkileşimini anlar.
  • Matematiksel eşitliklerden yararlanarak SALC formülünü oluşturur.
  • Ligand Alan Teorsini uygular.
Dersin İçeriği Genel olarak nokta grubu, simetri operasyonları, Ligand alan teorisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grup Teorinin tanımı ve teoremleri Ders Kitabının ilgili sayfaları
2 Moleküler Simetri ve Simetri Grups Ders kitabının ilgili sayfaları
3 Moleküler Simetri ve Simetri Grups Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Grupların temsili Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Grupların temsili Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Ara sınav I
7 Grup Teori ve Kuantum Mekaniği Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Grup Teori ve Kuantum Mekaniği Ders kitabının ilgili sayfalrı
9 Simetri Uyumlu Lineer Kombinasyonlar (SALCs) Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Ara sınav II
11 Anorganik ve Organometalik Kompleksler için Grup Teory Ders kitabının ilgili sayfaları
12 Ligand Alan Teorisi Ders kitabının ilgili sayfaları
13 Ligand Alan Teorisi Ders kitabının ilgili sayfaları
14 Enerji Seviyesi Şemaları Ders kitabının ilgili sayfaları
15 Enerji Seviyesi Şemaları Ders kitabının ilgili sayfaları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. L. Carter, Molecular Symmetry and Group Theory, John Wiley and Sons 1998.
2. F. A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory,3rd edition, John Wiley and Sons, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125