AKTSKimyasal Proses Endüstrileri

Kimyasal Proses Endüstrileri (CEAC540) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Proses Endüstrileri CEAC540 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan Kayı
Course Assistants
Dersin Amacı En yaygın kimyasal süreçlerin ve bu süreçlerin ayrıntılarının açıklamasına endüstriyel ve ileri seviyede bir yaklaşım sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kimyasal proses endüstrilerine ilişkin rekabetçi bir temel kazanır.
  • Kimyasal endüstrilerin kapsadığı başlıca temel süreçler ve işlemleri açıklar.
  • Endüstriyel kimyasal süreçler için süreç akış diyagramlarını çizer.
  • Endüstriyel kimyasal süreçlerdeki pratik problemlere kütle ve enerji denkliklerinin uygulanabilirliğini gösterir.
  • Değişik kimyasal endüstriler arasındaki temel süreç farklılıklarını ayırd eder.
  • Belirli bir kimyasal işlem endüstrisinin gerçek tesisini tanır.
Dersin İçeriği Kimyasal işleme ve kimya mühendisinin işi; su şartlandırma ve çevre koruma, seramik sanayi, Portland çimento, kalsiyum ve magnezyum bileşikler, cam sanayi, patlayıcı, zararlı kimyasal maddeler ve itici gazlar, yüzey kaplama sanayi, gıda ve gıda ile ürün işleme sanayi; tarım kimyasalları sanayi, kokular ve parfüm, tatlandırıcılar ve gıda katkı madde

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kimyasal İşleme ve Kimya Mühendisinin İşi Ders notları
2 Su Şartlandırma ve Çevre Koruma Ders notları
3 Seramik, Portland Çimento Ders notları
4 Cam Sanayi Ders notları
5 Yüzey Kaplama Sanayi Ders notları
6 ARASINAV
7 Gıda ve Gıda ile Ürün İşleme Sanayi
8 Tarım Kimyasalları Sanayi Ders notları
9 Koku, Tatlandırıcı ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ders notları
10 Yağ ve Mum Sanayi Ders notları
11 Sabun ve Deterjan Sanayi Ders notları
12 Şeker, Nişasta, Selüloz ve Kağıt Sanayi Ders notları
13 Öğrenci sunumları
14 Plastik Sanayi Ders notları
15 İlaç Endüstrisi Ders notları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. G.T. Austin, Shreve’s Chemical Process Industries, McGraw-Hill (1998)
2. J. R. Couper, O. T. Beasley, W. R. Penney, The Chemical Process Industries Infrastructure, Marcel Dekker Inc., 2001
Diğer Kaynaklar 3. James A. Kent, Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology, Springer, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 77