AKTSMembran Bilimi ve Prosesleri

Membran Bilimi ve Prosesleri (CEAC571) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Membran Bilimi ve Prosesleri CEAC571 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Enver Güler
Course Assistants
Dersin Amacı • Membran biliminin gelişimi ve ilgili süreçler üzerinde genel bir bakış sağlamak. • Konu temellerini öğrencilerin problem çözmek için analitik düşünme yeteneklerini geliştirilerek vermek. • Membrane teknolojileri uygulamalarında kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sentetik membran tanımlarını ve membran malzemelerini açıklar.
  • • Membran karakterizasyon yöntemlerini tanımlar.
  • • Membran süreçlerinde kütle taşınımını açıklar.
  • • Membranlarda konsantrasyon polarizasyon ve kirliliği tanımlar.
  • • Filtrasyon uygulamalarında membran süreçlerini açıklar.
  • • İyon değişim membran süeçlerinin temellerini öğretir. • Enerji üreten membran süreçlerini ve ters elektrodiyalizi öğretir. • Yakıt hücrelerinin temellerini öğretir.
Dersin İçeriği Temel konseptler ve membran bilimi tanımları, membran malzemeleri, karakterizasyon, taşınım teorisi, kirlenme ve konsantrasyon polarizasyon, membran ayrışma süreçleri, iyon değişim membran süreçleri, enerji üreten süreçler ve yakıt hücreleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanımlar Bölüm 1
2 Membran malzemeleri, özellikler Bölüm 2
3 Membran sentezi ve karakterizasyon Bölüm 3-4
4 Taşınım teorisi Bölüm 5
5 Membran süreçleri Bölüm 6
6 Konsantrasyon polarizasyon, kirlilik Bölüm 7
7 ARASINAV
8 Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon Diğer kaynaklar
9 Nanofiltrasyon, ters ozmos Diğer kaynaklar
10 Gaz Ayırma, Pervaporasyon, destilasyon Diğer kaynaklar
11 İyon değişim membran süreçleri Diğer kaynaklar
12 Enerji üreten membran süreçleri Diğer kaynaklar
13 Ters elektrodiayaliz Diğer kaynaklar
14 Yakıt hücreleri Diğer kaynaklar
15 Hibrit membran prosesleri Diğer kaynaklar
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic. The Netherlands, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Baker, R.W., Membrane Technology and Applications, New York, J. Wiley, 2004.
3. Ders notları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 11 11
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125