ECTS - Kimya Doktora Programı (Yüksek Lisanstan Sonra)

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü ya da ilgili diğer mühendislik disiplinlerinden (Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği vb. ) ya da ilgili Fen bilimleri bölümlerinden (Fizik, Kimya, Biyokimya vb.) bir yüksek lisans diploması almış olması gerekmektedir.

Diğer kabul koşulları [dil yeterliliği (YDS) ve ALES puanı gibi] Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlendiği ve ilan edildiği gibidir.

Atılım Üniversitesi’nde öğretim dili İngilizce’dir; bu nedenle her aday anlama, yazma ve konuşma olarak yetkin derecede ingilizce bilmelidir

Doktora programına başvuran adaylardan aranacak şartlar şunlardır:

  • Yüksek lisans mezuniyet ortalaması,
  • Lisans programı mezuniyet ortalaması,
  • FBE tarafından belirlenen ALES, GRE, GMAT veya eşdeğer sınav notu,
  • FBE tarafından belirlenen İngilizce sınavlarının birinden aldığı sınav notu, 
  • Referans mektuplarının içeriği,
  • Niyet mektubunun içeriği,
  • Lisans ve yüksek lisans öğreniminde aldığı derslerin içeriği ve not dökümleri.

Uygulamalı Kimya Doktora Programı’na kabul edilen adaylar için gerektiğinde (lisans ve lisansüstü eğitimlerinde aldıkları dersler gözönünde bulundurularak) bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Bu şartları sağlayan her adayın akademik ve profesyonel birikimlerine göre kendilerinden almaları istenecek derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Bilimsel Hazırlık programında toplam ders saati azami 18 krediyi geçmez ve 1 takvim yılında tamamlanması beklenir.