Anatomi (MED183) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Anatomi MED183 3 3 0 6 8.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, genel insan anatomisini Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin mesleki uygulamalarının gerektirdiği detaylarla birlikte, sistematik ve fonksiyonel olarak öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar.
  • Yüzeyel vasküler yapıları tanımlar.
  • Önemli sinirlerin yerleşimini insan vücudu/maketi üzerinde gösterir.
  • Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini açıklar.
  • Genel sistem fonksiyonlarını hemşirelik uygulamalarının gerektirdiği yeterlilikte açıklar.
Dersin İçeriği Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anatomi genel bilgiler Kaynaklardan konunun okunması
2 Üst ve alt ekstremite kemikleri, columna vertebralis, costa’lar ve sternum Kaynaklardan konunun okunması
3 Kafa kemikleri Kaynaklardan konunun okunması
4 Eklemler genel bilgiler, üst ekstremite eklemleri, alt ekstremite eklemleri, columna vertebralis, costae ve sternum eklemleri Kaynaklardan konunun okunması
5 Baş ve boyun bölgeleri kasları, üst ekstremite kasları, alt ekstremite kasları, sırt bölgesi, abdomen ve pelvis kasları Kaynaklardan konunun okunması
6 Dolaşım sistemi, solunum sistemi Kaynaklardan konunun okunması
7 Sindirim sistemi Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara sınav
9 Ürogenital sistem Kaynaklardan konunun okunması
10 Merkezi sinir sistemi-1 Kaynaklardan konunun okunması
11 Merkezi sinir sistemi-2 Kaynaklardan konunun okunması
12 Merkezi sinir sistemi-3 Kaynaklardan konunun okunması
13 Endokrin sistem Kaynaklardan konunun okunması
14 Duyu organları Kaynaklardan konunun okunması
15 Final hazırlık haftası
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Friedrich Paulsen (2011). Sobotta Atlas of Human Anatomy.Elsevier Health Science.
2. Susan Standring (2016). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 14 4 56
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 212