ECTS - - Beslenme Ve Diyetetik

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 18, Madde 25). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda 3. sınıfın yazında yapacakları yaz stajını ve 4. sınıfta yapacakları haftalık klinik uygulamalarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.