AKTS - Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik

Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik (NUT207) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik NUT207 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Beslenme ve Diyetetik eğitimi süresince ve diyetisyenlik mesleği uygulamalarında, etik kurallara uygun davranışlara yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik kavramını ve mevcut etik teorilerini öğrenir
  • Diyetisyenlik mesleğinde etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar
  • Eğitim ve meslek yaşamında etik kurallara uygun kararlar verir ve davranış sergiler
  • Diyetisyenlik mesleğinde, topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumluklarını etik kurallara uygun olarak yerine getirmeyi öğrenir
Dersin İçeriği Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etik Tanımı Konunun kaynaktan okunması
2 Etik Teorileri Konunun kaynaktan okunması
3 Beslenme ve Diyetetik Disiplininde Etiğin Önemi Konunun kaynaktan okunması
4 Beslenme ve Diyetetik Eğitim Sürecinde Etik Konunun kaynaktan okunması
5 Beslenme ve Diyetetik Araştırmalarında Etik Konunun kaynaktan okunması
6 Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
7 Beslenme ve Diyetetik Uygulama Alanlarında Etik Konunun kaynaktan okunması
8 Diyetisyenlerin Topluma Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım Konunun kaynaktan okunması
9 Diyetisyenlerin Hasta ve Danışanlara Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım Konunun kaynaktan okunması
10 Diyetisyenlerin Mesleğe Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım Konunun kaynaktan okunması
11 Diyetisyenlerin Meslektaşlarına ve Birlikte Çalıştığı Diğer Sağlık Profesyonellerine Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşı Konunun kaynaktan okunması
12 Uluslararası Meslek Kuruluşlarında Etik Çalışmaları I- International Confederation of Dietetic Associations Örneği Konunun kaynaktan okunması
13 Uluslararası Meslek Kuruluşlarında Etik Çalışmaları II- Academy of Nutrition and Dietetics Örneği Konunun kaynaktan okunması
14 Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Etik Kurul ve Komisyon Çalışmaları Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Genel sınav Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. International Confederation of Dietetic Associations. International Code of Ethics and Code of Good Practice,2008
2. Academy of Nutrition and Dietetics. Code of Ethics in Dietetics, 2009
3. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Diyetisyenlik Mesleğinin Etik Kuralları, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100