AKTS - Besin Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği

Besin Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği (NUT204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Besin Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği NUT204 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Besin mikrobiyolojisinin temel kavramlarının ve uygulamalarının öğrenilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizmalarının hayatta kalım ve ölüm süreçlerinin öğrenilmesi, ilgili çevresel faktörlerin tanımlanabilmesi
  • Besinlerin bozulma süreçlerinin anlaşılması
  • Recognition of foodborne diseases
  • Besin kaynaklı enfeksiyonlarda tanı yöntemlerinin temel olarak anlatılabilmesi
  • Mikroorganizma ve besin ilişkisinin yararlı yönlerinin bilinmesi: fermentasyon, probiyotik ve prebiyotik kavramlarının tanımlanabilmesi
Dersin İçeriği Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, süt ve süt ürünlerinde bozulma, sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, besin kaynaklı patojen bakteriler, toksijenik mantarlar, besin ve su kaynaklı parazitler, besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmaların besinlerde üremesi, yaşaması ve ölümü Konunun kaynaktan okunması
2 Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma Konunun kaynaktan okunması
3 Süt ve süt ürünlerinde bozulma Konunun kaynaktan okunması
4 Toksijenik Aspergillus türleri, Toksijenik Penicillium türleri, Fusaria ve diğer toksijenik küfler Konunun kaynaktan okunması
5 Sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, besin kaynaklı patojen bakteriler 1 Konunun kaynaktan okunması
6 Ara sınav 1 Konunun kaynaktan okunması
7 Besin kaynaklı patojen bakteriler 2 ve 3 Konunun kaynaktan okunması
8 Besin kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisi Konunun kaynaktan okunması
9 Besin kaynaklı viral patojenler ve prionlar Konunun kaynaktan okunması
10 Koruyucular ve koruma yöntemleri, fermentasyon Konunun kaynaktan okunması
11 Besin kaynaklı patojen bakteriler 4 Konunun kaynaktan okunması
12 Ara sınav 2 Konunun kaynaktan okunması
13 Besin ve su kaynaklı parazitler Konunun kaynaktan okunması
14 Besin Mikrobiyolojisinde ileri teknikler Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. FOOD MICROBIOLOGY, MICHAEL P DOYLE AND LARY R BEUCHAT 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127