AKTS - Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I

Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I (NUT303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I NUT303 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Toplu beslenme sistemlerinde (TBS) yönetim ve organizasyon, mutfak ve yemekhane planlama, menü planlama, satın alma ve depolama gibi toplu beslenme sistemleri süreçleri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplu beslenmenin önemini kavrar, toplu beslenme yapılan kuruluşların özelliklerini, yeni üretim sistemlerini kavrar
  • Yönetimin fonksiyonlarını yönetici diyetisyen olarak toplu beslenme sistemlerine adapte eder
  • Yeni yönetim yaklaşımlarını öğrenir ve kurumda stratejik yönetim yaklaşımını uygulayarak kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirler.
  • Mutfak-yemekhane planlayabilme becerisine sahip olur
  • Toplu beslenme yöneticisi olarak kuruluşa uygun araç-gereç seçimini yapar.
  • Hedef gruba yönelik menü planlar
  • Yiyeceklerin uygun satın alma ve depolama ilkelerini bilir
  • Toplu beslenme sistemlerinde iş kazalarının önlenmesine yönelik uygulamaları bilir
Dersin İçeriği Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği. 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu Beslenmenin Tanımı, Önemi, Toplu Beslenme Yapılan Kuruluşların Özellikleri, Yeni Üretim Sistemleri konunun kaynaktan okunmasi
2 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon konunun kaynaktan okunmasi
3 Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim Konunun kaynaktan okunmasi
4 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplu Beslenme Çalışanlarının Organizasyonu ve Görev Tanımları Konunun kaynaktan okunmasi
5 Toplu Beslenme Sistemlerinde Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı Konunun kaynaktan okunmasi
6 1. Ara sınav Konunun kaynaktan okunmasi
7 Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ve Yeni Teknolojik Araçlar Konunun kaynaktan okunmasi
8 Menü Yönetim ve Denetimi Konunun kaynaktan okunmasi
9 Standart Yemek Tarifeleri, Toplu Beslenme Sistemlerinde Oluşan Artıklar ve Önleme Yolları Konunun kaynaktan okunmasi
10 Yiyecekleri Satın Alma Teknikleri Konunun kaynaktan okunmasi
11 2. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunmasi
12 Yiyecekleri Depolama İlkeleri Konunun kaynaktan okunmasi
13 Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği Konunun kaynaktan okunmasi
14 Proje Sunumu Konunun kaynaktan okunmasi
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunmasi
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunmasi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995
2. Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio, 1995.
3. Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing, Selection and Procurement ort he Hospitality Industry, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc, London, 2002.
4. Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995.
5. Davis, B, Lockwood, A, Pantelidis, I, Alcott, P. Food and Beverage Management, Elsevier, 2008.
6. Gisslen, W. Essentials of professional cooking, 2004.
7. Hemminger, Jane M. Food safety : A Guide to what you really need to know, 2000.
8. Rızaoğlu, B, Hançer, M. Menü ve yönetim, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum 1 5
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126