AKTS - Beslenme Antropolojisi

Beslenme Antropolojisi (NUT307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme Antropolojisi NUT307 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel gelişimde beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları ve beslenmenin antropolojik olarak değerlendirilmesini öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlk insanların diyetlerinin temel özellikleri konusunda bilgi sahibi olur
  • Tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapar
  • Seçecekleri bir ülke ve beslenme alışkanlıklarının gelişim ve değişiminde onların inançlarının, sosyo-ekonomik yapılarının ve yaşadıkları çevrenin etkilerini değerlendirir
  • Tarihsel gelişim sürecinde beslenme için kullanılan araç-gereçleri öğrenir.
  • Rapor hazırlar ve sunar
  • Bireyin diyetini oluştururken beslenme alışkanlıklarını göz önüne alır
Dersin İçeriği Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, insan diyetinin orijini ve temel özellikleri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme Antropolojisi' ne Giriş ve Ön Test Konunun kaynaktan okunmasi
2 Beslenme Antropolojisine Kuramsal Yaklaşım Konunun kaynaktan okunmasi
3 Tarihsel Gelişim Sürecinde Beslenme için Kullanılan Araç-Gereçler Konunun kaynaktan okunmasi
4 Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemler Beslenme Uygulamaları ve Besin Tabuları Konunun kaynaktan okunmasi
5 Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemler Beslenme Uygulamaları ve Besin Tabuları Konunun kaynaktan okunmasi
6 1. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunmasi
7 Farklı Dinlerde Besinsel Uygulamalar Konunun kaynaktan okunmasi
8 Farklı Dinlerde Besinsel Uygulamalar Konunun kaynaktan okunmasi
9 Besin Desteklerinin Tarihçesi Konunun kaynaktan okunmasi
10 Küreselleşmenin Beslenme Üzerine Etkileri Konunun kaynaktan okunmasi
11 Günümüzde Beslenme Uygulamaları ve Besin Tabuları Konunun kaynaktan okunmasi
12 Günümüzde Beslenme Uygulamaları ve Besin Tabuları Konunun kaynaktan okunmasi
13 Küreselleşme ve Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişim Konunun kaynaktan okunmasi
14 Küreselleşme ve Beslenme Alışkanlıklarındaki değişim Konunun kaynaktan okunmasi
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunmasi
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunmasi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kutluay Merdol T, Beslenme Antropolojisi, HatiboğlunYayınları, 2012.
2. Fumey G, Etcheverria O, Dünya Mutfakları Atlası, 2007.
3. Baysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993
4. Kutluay Merdol,T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve Tanıtım Vakf yayın, 1998
5. Belge, M., Tarih Boyunca Yemek kültürü, 2001
6. Tannahill, R.: Food in History, 1975
7. Goodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional Anthropology, 1999
Diğer Kaynaklar 8. www.as.ua.edu (Nutritional Anthropology)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 101