AKTS - Kurum ve Hastane Uygulaması I

Kurum ve Hastane Uygulaması I (NUT401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kurum ve Hastane Uygulaması I NUT401 0 15 0 10 12
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini farklı alanlarda uygulamak, alanındaki diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemlemek, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili pratik bilgileri kazanmak, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim vermek, beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili becerilerini geliştirmek ve sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, işçi beslenmesi ve besin sanayisine yönelik uygulama ve araştırma becerilerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diyetetik alanına hakim olarak klinik beslenme hakkında bilgi ve beceri edinir.
  • Uygulamaları gözlem yaparak öğrenir.
  • Dışarıda ve hasta kliniklerinde hasta takibi yöntemlerini öğrenir.
  • Hastane, sağlık merkezi, beslenme ve diyet danışmanlığı merkezi, gıda sanayi, spor kulüpleri, kreşler, huzurevi, yemek fabrikaları, oteller ve bunun gibi merkezlerde diyetisyenlik konusunda bilgi ve becerileri geliştirir.
  • Hasta dosyasını okuma, bilgiyi analiz etme, beslenme ve diyet tedavisini hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre planlama becerisi kazanır.
  • Diyetetik alanı ile ilgili bilgilere erişir, analiz eder ve sunar.
  • Beslenme ve diyetetik biliminin farklı alanlarında karşılaşılabilecek olası sorunları görebilme ve çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanır.
  • Beslenme ve diyetetik alanında araştırma, geliştirme ve raporlamaya yönelik beceriler kazanır.
Dersin İçeriği Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Staj ve enteral/parenteral beslenme vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
2 Staj ve böbrek, karaciğer ve gastrointestinal sistem hastalıkları vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
3 Staj ve onkolojik hastalıklar vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
4 Staj ve enfeksiyon hastalıkları vaka sunumları Konunun kaynaktan okunması
5 Staj ve diyabet ve kalp damar hastalıkları vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
6 Staj ve nörolojik ve psikiyatrik hastalarda vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
7 Staj ve obezite vaka sunumları Konunun kaynaktan okunması
8 Final Sınavı-Bölüm 1 Konunun kaynaktan okunması
9 Staj ve mama mutfağında çocuk formülalarının sınıflandırılması ve kullanım alanlarının tartışılması Konunun kaynaktan okunması
10 Staj ve prematüre vaka sunumları Konunun kaynaktan okunması
11 Staj ve malapsorbsiyon ve malnütrisyonu olan bireylerde vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
12 Staj ve pediatrik enfeksiyon ve onkoloji hastalarında vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
13 Staj ve kalıtsal metabolizma hastalıkları ve bunların özel formülalarıyla ilgili vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
14 Staj ve beslenme yetersizliği vakalarının çalışması Konunun kaynaktan okunması
15 Staj ve yeni doğan defekti vaka çalışması Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı-Bölüm 2 Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
Diğer Kaynaklar 2. Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J Clin Nutr vb.)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması 1 15
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 18 15 270
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 300