AKTS - Biyoistatistik

Biyoistatistik (MED283) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoistatistik MED283 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin temel istatistik kavramları, veri toplama ve değerlendirme süreçleri, temel istatistiksel analizler ve verilerin raporlanması konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel istatistiksel kavramları bilir.
  • Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar.
  • Veri toplama ve değerlendirme süreçlerini öğrenir.
  • Veri girişi ve analizlerini bilir.
  • Veriye uygun tablo ve grafikleri oluşturur ve yorumlar.
Dersin İçeriği Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe ilişkin temel tanımlar ve kavramlar Biyoistatistiğe Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Standartlaştırma, Olasılık Kaynaklardan konunun okunması
3 Kuramsal dağılışlar-Örneklem dağılışları- Güven aralıkları Kaynaklardan konunun okunması
4 Tanımlayıcı istatistikler Kaynaklardan konunun okunması
5 Veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri Kaynaklardan konunun okunması
6 Verilerin istatistiksel programlara girişi Kaynaklardan konunun okunması
7 Hipotez testlerine giriş- Tek örneklem testleri Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 İki örneklem ve K örneklem testleri (Bağımlı, bağımsız) Kaynaklardan konunun okunması
10 Parametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
11 Nonparametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
12 Korelasyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
13 Regresyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
14 Tablo ve grafik oluşturma Kaynaklardan konunun okunması
15 Verilerin raporlanması Kaynaklardan konunun okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Zar, J. H. (2013). Biostatistical Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.
2. Chernick, M.L. and Friis, R.H. (2003). Introductory Biostatistics for the Health Sciences. Wiley Interscience
3. Sümbüloğlu, K ve Sümbüloğlu, V. (2016). Biyoistatistik. 17. Baskı. Hatipoğlu Yayınevi. Ankara
4. Hayran, M. (2011). Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Omega Araştırma

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100