AKTS - Mesleki Oryantasyon

Mesleki Oryantasyon (NUT205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mesleki Oryantasyon NUT205 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere bölüm, anabilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümünü ve Diyetisyenlik Mesleğini tanır
  • Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri öğrenir
  • Mesleğinin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerileri kazanır
  • Eğitimi sırasında gerekli yönetmelikleri öğrenir.
Dersin İçeriği Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
2 Diyetetik Anabilim Dalının tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
3 Beslenme Bilimleri Anabilim Dalının tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
4 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalının tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
5 Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalının tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
6 1.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
7 Mesleki etik ve deontoloji Konunun kaynaktan okunması
8 Ders programı tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
9 Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi Konunun kaynaktan okunması
10 Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
11 Mesleki standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması Konunun kaynaktan okunması
12 2.Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
13 Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
14 Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Hacettepe Üniversitesi Yönetmeliği
2. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtım Broşürü
3. EFAD, ICDA ve IUNS web sayfaları
4. Beslenme ve Diyet Dergisi
5. JADA vb dergiler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 76