AKTS - İletişim, Danışmanlık ve Beslenme Eğitimi

İletişim, Danışmanlık ve Beslenme Eğitimi (NUT208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İletişim, Danışmanlık ve Beslenme Eğitimi NUT208 2 1 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eğitimin tanımını, prensiplerini, eğitim yollarını öğrenir.
  • Learns methods and materials used in nutrition education
  • Eğitim ana planı hazırlama ve sunum tekniklerini öğrenir.
  • İletişim tekniklerini ve iletişim engellerini öğrenir, yetişkin ve çocuk eğitiminde iletişimin önemini öğrenir.
  • Toplum, çocuklar, beslenme servisi personeli, hastalar, yetişkinler vb kişi ve gruplara verilen eğitimle ilgili özellikleri öğrenir
  • Şişman kişilerin zayıflama konusunda eğitiminde dikkat edilecek hususlar ve davranış tedavi prensiplerini konusunda bilgi kazanır.
  • Beslenme eğitimi konusunda farklı tekniklerle sunum hazırlar.
Dersin İçeriği Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim tanımı, prensipleri, eğitim yolları ve eğitim yöntemleri Konunun kaynaktan okunması
2 Eğitim materyalleri, materyal hazırlamada dikkat edilecek hususlar Konunun kaynaktan okunması
3 Eğitici özellikleri Konunun kaynaktan okunması
4 İletişim teknikleri ve iletişim engelleri Konunun kaynaktan okunması
5 Çocuklar ve ebeveynlere beslenme eğitimi Konunun kaynaktan okunması
6 1st midterm exam Konunun kaynaktan okunması
7 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri, iletişim becerileri Konunun kaynaktan okunması
8 Toplu Beslenme Sistemlerinde Eğitim Konunun kaynaktan okunması
9 Şişman kişilerin eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi prensipleri Konunun kaynaktan okunması
10 Eğitim planı hazırlama ve bir eğitim modülü örneği Konunun kaynaktan okunması
11 2.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
12 Öğrenciler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin sunumu Konunun kaynaktan okunması
13 Öğrenciler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin sunumu Konunun kaynaktan okunması
14 Öğrenciler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin sunumu Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nutrition Education, Isabel Contento, Jones and Barlett Publishers, 1st Edition
2. Journal of Nutrition Education

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 50