AKTS - Kurum ve Hastane Uygulaması II

Kurum ve Hastane Uygulaması II (NUT402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kurum ve Hastane Uygulaması II NUT402 0 15 0 10 12
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini farklı alanlarda uygulamak, alanındaki diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemlemek, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili pratik bilgileri kazanmak, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim vermek, beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili becerilerini geliştirmek ve sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, işçi beslenmesi ve besin sanayisine yönelik uygulama ve araştırma becerilerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastane, sağlık merkezi, beslenme ve diyet danışmanlığı merkezi, gıda sanayi, spor kulüpleri, kreşler, huzurevi, yemek fabrikaları, oteller ve bunun gibi merkezlerde diyetisyenlik konusunda bilgi ve becerileri geliştirir.
  • Uygulamaları gözlem yaparak öğrenir
  • Beslenme ve diyetetik alanında araştırma, geliştirme ve raporlamaya yönelik beceriler kazanır
  • Beslenme ve diyetetik biliminin farklı alanlarında karşılaşılabilecek olası sorunları görebilme ve çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanmak.
Dersin İçeriği Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinin özellikleri ve yeni üretim sistemleri- konuya yönelik makale sunumu
2 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Kurumun satın alma bilgileri, ihale yöntemi, ihaleye hazırlık aşamaları, idari şartname örnekleri, , teknik şartname örnekleri, sipariş için kullanılan form örnekleri, sipariş için kullanılan gramajların incelenmesi
3 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Her bir yemek grubuna ait geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, standart yemek tarifeleri örnekleri
4 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Hazırlama ve Pişirmede oluşan besin kayıplarına yönelik makale sunumu
5 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamaları- konuya yönelik makale sunumu
6 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Staj yapılan kuruma yönelik öğrencinin planladığı menülerin incelenmesi
7 Toplu beslenme yapılan kuruluşta staj - Özel gruplar için toplu beslenme hizmetlerine yönelik (huzurevi, kreş, işçiler v.b) makale sunumu
8 Bölüm 1 için Final sınavı
9 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj ve eğitim materyali hazırlama
10 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
11 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
12 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
13 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
14 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Saha çalışması, Eğitim ve veri toplama
15 Birinci basamak sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşlarında staj, Değerlendirme ve rapor hazırlama
16 Bölüm 2 için Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu, KutluayMerdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E, Diyet El Kitabı, 5. Baskı, HatiboğluYayınevi, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. UluslararasıBeslenmeveDiyetDergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması 1 15
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 18 15 270
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 305