AKTS - Beslenme İlkeleri I

Beslenme İlkeleri I (NUT101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme İlkeleri I NUT101 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
  • Araş. Gör. Bartu Eren Güneşliol
  • Araş. Gör. Gonca Yıldırım
  • Araş. Gör. Özlem Çetiner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrar.
  • Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirir.
  • Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını bilir.
  • Besin ögelerinin günlük tüketim miktarlarını saptar ve önerilere göre karşılaştırma yapar, genel beslenme durumu, beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, diyet örüntüsünü yorumlar.
  • Sağlıklı beslenme için öneriler geliştirir.
Dersin İçeriği Enerji metabolizması, karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu, bireysel diyet kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenmenin Önemi Laboratuvarda genel çalışma ilkeleri Konunun kaynaktan okunması
2 Karbonhidratlar-I Besinlerin ölçü ve miktarlarının saptanması Konunun kaynaktan okunması
3 Karbonhidratlar-II Besinlerin karbonhidrat içeriklerine göre sınıflandırılması Konunun kaynaktan okunması
4 Karbonhidrat kaynakları: şeker, nişasta, bal, pekmez, un, makarna, tahıl Tahıllar, un, makarna, şeker, nişasta, bal, pekmez ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
5 Yağlar- I Besinlerin yağ içeriklerine göre sınıflandırılması Konunun kaynaktan okunması
6 1.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
7 Yağlar –II Farklı yağ türlerinin kullanımı ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
8 Yağların kullanılması Farklı yağ türlerinin kullanımı ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
9 Proteinler Besinlerin protein içeriklerine göre sınıflandırılması Konunun kaynaktan okunması
10 Protein Kalitesi Besinlerin protein kalitesi yönünden değerlendirilmesi Farklı menülerin protein kalitesinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
11 2.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
12 Et, yumurta, kuru baklagiller Yumurta ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
13 Enerji metabolizması ve fiziksel aktivite Bireyin enerji harcamasına ilişkin uygulamalar. Farklı hesaplama yöntemlerinin değerlendirilmesi Konunun kaynaktan okunması
14 Besin tüketim durumunun ve fiziksel aktivite kayıtları Besin tüketim durumunun ve fiziksel aktivite kaydının alınması Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Final sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A. (2011) Beslenme (13.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
2. Mahan, L.K.,Escott-Stump, S., Raymond, J. (2011) Krause'sFood&theNutritionCareProcess (13.baskı). Washington: Elseiver.
Diğer Kaynaklar 3. Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
4. Berdarier, CD. ,Dwyer JT., Heber D. (2013). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), Third Edition, CRC Press.
5. Wiseman G. (2002).Nutrition and Health (Ed by), First Edition, CRC Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 151