AKTS - Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Tıbbi Biyoloji ve Genetik (NUT103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji ve Genetik NUT103 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Sevil KÖSE
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetik konularında bilgi birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri beslenme ve diyetetik konularına uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini kavrar
  • Genetik materyalin yapısal özelliklerini ve replikasyon mekanizmasını öğrenir
  • Genetik kod ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini kavrar
  • İnsan kalıtım modellerinin tiplerini ve özelliklerini kavrar
  • Genetik materyalde meydana gelen değişikliklerin özelliklerini ve önemini kavrar
  • Beslenme bozukluklarında ve biyoteknolojik ürünlerin oluşturulmasında genetiğin önemini kavrar
Dersin İçeriği Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapısı, genetik materyal, DNA paketlenmesi, kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri, hücre bölünmesi, mutasyon, DNA metilasyonu, epigenetik, nütrigenetik ve biyoteknolojik temelli beslenme ürünlerinin yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre kavramı ve hücrenin bileşenleri Konunun kaynaktan okunması
2 Hücre yapı ve fonksiyonları Konunun kaynaktan okunması
3 Genetik bilgi: DNA yapısı, fonksiyonu ve replikasyonu Konunun kaynaktan okunması
4 Genom organizasyonu: kromozom ve kromatin yapısı Konunun kaynaktan okunması
5 Midterm exam-I Konunun kaynaktan okunması
6 RNA’nın yapı ve fonksiyonu, RNA tipleri Konunun kaynaktan okunması
7 Genetik bilgi akışı: transkripsiyon Konunun kaynaktan okunması
8 Genetik bilgi akışı: protein sentezi Konunun kaynaktan okunması
9 Hücre döngüsü ve bölünmesi Konunun kaynaktan okunması
10 2.Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
11 Kalıtımın temel prensipleri Konunun kaynaktan okunması
12 Mutasyon tanımı ve tipleri DNA metilasyonu Konunun kaynaktan okunması
13 Epigenetik,nütrigenetik Konunun kaynaktan okunması
14 Beslenme ile ilgili biyoteknolojik ürünler Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tekrar Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Molecular Biology of The Cell, Bruce Alberts, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 99