AKTS - Besin Kimyası ve Analizi

Besin Kimyası ve Analizi (NUT203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Besin Kimyası ve Analizi NUT203 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Besinlerin karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besin ögeleri ile enzimler, pigmentler ve lezzet veren bileşikler gibi bileşenlerinin kimyasal özelliklerinin ve üretim-tüketim sürecinde bu özelliklerde gerçekleşen değişiklikleri öğretmek, kantitatif analizler ile protein ve yağ tayini yapmak, enzim aktivitesini etkileyen etmenleri, pigmentler ve tat-koku bileşenlerinin verdiği kimyasal tepkimeleri deneyler ile göstermektir. Besin kalitesinin objektif ve sübjektif yöntemlerle değerlendirilmesini öğretmek, temel besin gruplarının (süt, et, tahıl, yumurta, sebze-meyveler) yapısal özelliklerini öğretmek, fonksiyonel besinler ve biyo-aktif besin bileşenlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin güncel yayınlarla tartışmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Besinlerin yapısında bulunan makro ögelerin ve diğer bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir.
  • Besinin kalitesini etkileyen fiziksel ve kimyasal reaksiyonları anlar.
  • Besinle ilgili temel analizlerin ilkesini kavrar.
  • Besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan objektif ve sübjektif yöntemleri bilir ve uygulayabilir.
  • Süt, et, yumurta, tahıl, sebze ve meyveler gibi temel besin gruplarının genel yapılarını ve özelliklerini bilir.
  • Fonksiyonel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
  • Besin bilimiyle ilgili güncel konuları yorumlama becerisine sahip olur.
  • Besin analizlerinde temel nitel/nicel yöntemleri kullanma becerisi kazanır.
  • Analiz sonuçlarını, öğretilen bilgiler çerçevesinde yorumlayarak, yazılı ve sözlü olarak açıklar.
Dersin İçeriği Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağlar, enzimler, pigmentler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve yumurta proteinleri, sebze ve meyveler, tahıllar ve gluten oluşumu, çay, kahve vb. yiyecek ve içecekler, genetiği değiştirilmiş besinler, pre-,pro-,sinbiyotikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı Kolloid sistemler/Çözeltiler Laboratuvar Genel Tanıtımı Kolloid sistem/Çözelti Uygulamaları Konunun kaynaktan okunması
2 Karbonhidratlar I Karbonhidratlar II Karbonhidratlar ile ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
3 Proteinler I Proteinler II Proteinler ile ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
4 Lipitler I Lipitler II Lipitler ile ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
5 I. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
6 Enzimler ve ilgili uygulamalar Pigmentler ve ilgili uygulamalar Tat ve Koku Bileşikleri ve ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
7 Besin Kalitesi ve ilgili uygulamalar Süt I -Uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
8 Süt II - Uygulamalar Et, Tavuk, Balık ve Ürünleri ve ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
9 Yumurta ve ilgili uygulamalar Tahıl ve ilgili uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
10 II. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
11 Sebze ve meyveler Fonksiyonel Besinler I Tartışma Konunun kaynaktan okunması
12 Fonksiyonel Besinler II (Prebiyotikler, Probiyotikler, Sinbiyotikler) Fonksiyonel Besinler III (Polifenoller, Karotenoidler, Kükürtlü bileşikler vb. ) Tartışma Konunun kaynaktan okunması
13 İçecekler (Çay, Kahve, Kakao vb.) Genetiği Değiştirilmiş Besinler Tartışma Konunun kaynaktan okunması
14 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Campbell-Platt G. FoodScienceandTechnology. Wiley-Blackwell, Oxford UK, 2009
2. Belitz HD.,Grosch W. FoodChemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg-Germany, 1999.
3. Fennema OR. FoodChemisrty. Third Ed. MarcelDekker, INC. New York, 1996 Other Sources

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 148