AKTS - Besin Kontrolü ve Mevzuatı

Besin Kontrolü ve Mevzuatı (NUT206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Besin Kontrolü ve Mevzuatı NUT206 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye'de ve Dünyada Besin kontrolünün amacını, gıda mevzuatında yer alan temel kavramları, Türkiye'de ve Avrupa'da besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri, besin kirliliğine neden olan etmenleri ve yasal düzenlemeleri, açıklamak ve değerlendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Besinlerde kalite kontrolünün ve mevzuatının önemini kavrar
  • Dünya'da ve Türkiye'de besin kontrolünden sorumlu kuruluşları ve uygulamaları öğrenir
  • Avrupa Birliği gıda güvenliği yönetim sistemlerini öğrenir
  • Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamalarını öğrenir
  • Gıda katkı maddeleri ve yasal düzenlemeleri öğrenir
  • Besin güvenliğini bozan etmenleri kavrar
  • Besin kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir
Dersin İçeriği Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Besin Kontrolü ve Mevzuatına Giriş Konunun kaynaktan okunması
2 Dünya' da ve Türkiye'de Besin Kontrolü (Sorumlu Kuruluşlar ve Uygulamalar) Konunun kaynaktan okunması
3 Gemişten Günümüze Gıda Kontrolü ile İlgili Yasalar (5179-5996) Konunun kaynaktan okunması
4 Gıda Kontrolü ile İlgili Yönetmelikler Konunun kaynaktan okunması
5 Besin Tebliğleri (1) Konunun kaynaktan okunması
6 1.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
7 Besin Tebliğleri (2) Konunun kaynaktan okunması
8 Besin Tebliğleri (3) Konunun kaynaktan okunması
9 Gözlem Gezisi (Gıda Kontrol Laboratuvarı ) Konunun kaynaktan okunması
10 Gıda Katkı Maddelerinin Özellikleri ve Besinlerde Kullanımı Konunun kaynaktan okunması
11 2.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
12 Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler Konunun kaynaktan okunması
13 Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler (Pestisitler, Bitki Gelişimini Düzenleyiciler, Anabolizanlar) Konunun kaynaktan okunması
14 Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler (Metalik Bulaşmalar, Radyonüklidler, Plastik Monomerleri, Deterjanlar) Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Final sınavı Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Anon.Codex Alimentarius Commission, www.codexalimentarius.net
2. Anon.Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk Gıda Kodeksi http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_liste.html
3. Preedy VR., Watson RR. (2005). Revıews In Food and Nutrıtıon Toxıcıty (Edited by) Volume 3, CRC press.
4. Omaye ST. (2004). Food and Nutritional Toxicology (Edited by), CRC press.
5. Lu FC.,Kacew S. (2009) Lu?s Basic Toxicology , Fundamentals, Target Organs and Risk Assessment, (Edited by), Fifth Edition,CRC press.
6. Vries J. (1996) .Food Safety and Toxicity, ( Edited by), CRC press.
7. Branen AL., Davidson PM., Salminen S., Thorngate III JH. (2001). Food Additives (Edited by), Second Edition, CRC press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 102