AKTS - Toplum Beslenmesi

Toplum Beslenmesi (NUT308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplum Beslenmesi NUT308 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri ve beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumlarının saptanmasını öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyoloji kavramlarını açıklar
  • Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini (antropometrik ölçümler, klinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları,vb) kavramlarını yorumlar
  • Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini uygular
  • Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini değerlendirir
  • Beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını uygular
  • Beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını uygular
  • 24 saatlik besin tüketimi ile besin tüketim sıklığı sorukağıtlarını birkaç diyetle alıma uygular
  • Bilgisayar programlarını kullanır (BEBİS ve SPSS vb)
Dersin İçeriği Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, beslenme durumunun saptanması yöntemleri, antropometrik ölçümler, kKlinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplum Beslenmesine Genel Bakış-Tanımlar Konunun kaynaktan okunması
2 Diyet Kayıt Yöntemleri Konunun kaynaktan okunması
3 Porsiyon Miktarının Doğru Saptanması Konunun kaynaktan okunması
4 Pratik 1: Besin Tüketim Kaydı Alınması ve Değerlendirme Konunun kaynaktan okunması
5 Besin ve Beslenme Rehberleri-Diyet kKalite İndeksleri Konunun kaynaktan okunması
6 Pratik 2: Anket Formu Hazırlanması ve Rapor Yazımı Konunun kaynaktan okunması
7 Antropometrik Ölçümler Konunun kaynaktan okunması
8 Pratik 3: Antropometrik Ölçümlerin Uygulaması Konunun kaynaktan okunması
9 Vücut Bileşiminin Laboratuvar Yöntemler ile Saptanması Konunun kaynaktan okunması
10 Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
11 Enerji Harcaması ve Fiziksel Aktivite Durumunun Saptanması Konunun kaynaktan okunması
12 Biyokimyasal Testler ve Klinik Bulgular, Tarama Testleri Konunun kaynaktan okunması
13 Proje Sunumu Konunun kaynaktan okunması
14 Proje Sunumu Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 67-142, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.
2. Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed.
3. Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed.
4. Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed.
5. Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989.
6. Lee RD, Nieman DC (2007). Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 4th Ed.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 106