AKTS - Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı

Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı (NUT499) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı NUT499 0 15 0 6 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini farklı alanlarda gözlemleyerek, diyetisyenlerin çalışma koşullarını değerlendirmek, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili pratik bilgileri kazanmak, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim vermek, toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili becerilerini geliştirmek, sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, işçi beslenmesi gibi özel alanlarda diyetisyenin yerini ve sorumluluklarını incelemek, uygulama ve araştırma becerilerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulamaları gözlem yaparak öğrenir,
  • Beslenme ve diyetetik alanında araştırma, geliştirme ve raporlamaya yönelik beceriler kazanır.
  • Beslenme ve diyetetik biliminin farklı alanlarında karşılaşılabilecek olası sorunları görebilme ve çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanır.
Dersin İçeriği Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem ve raporlama
2 Gözlem ve raporlama
3 Gözlem ve raporlama
4 Gözlem ve raporlama
5 Gözlem ve raporlama
6 Gözlem ve raporlama
7 Gözlem ve raporlama

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu, Kutluay Merdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E, Diyet El Kitabı, 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2008
Diğer Kaynaklar 2. 1.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J Clin Nutr vb.)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 7 50
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 40
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 10
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 10
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 4 35 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 150