ECTS - - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programlarından öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim almış olanların ders içerikleri ve AKTS leri incelenerek uygun bulunan derslerden muafiyet sağlanabilir.