ECTS - - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.