AKTS - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 4. Dönem 1 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak , temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmek ve internet kullanımını geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar sistemlerinin temellerini tanımlayabilme
  • Internet, Web, çevrim-içi servisler, arama motorlarını kullanabilme
  • Kelime işleme ve bir dokümanı düzenleme yetkinliği
  • Elektronik tablolama programı üzerinde beceri sahibi olma
  • Bir yazılım aracı ile etkin sunular hazırlama
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim teknolojileri ve Internet Chapter 1 (ders kitabı)
2 Sistem Birimi Chapter 6
3 UygulamaYazılımları Chapter 3
4 Sistem Yazılımları Chapter 5
5 Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) Ders Notları
6 Word ile bir doküman hazırlamak Chapters 1.1-1.2 (ders kitabı 2)
7 Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek Chapters 1.3-1.4 (ders kitabı 2)
8 Sihirbazlar ve şablonlar Chapters 1.7-1.8 (ders kitabı 2)
9 Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak Chapter 3.1-3.2 (ders kitabı)
10 Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme Chapter 3.3
11 Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler Chapter 3.5-3.7, 3.9
12 Grafikler ve çizelgeler Chapter 3.8
13 PowerPoint’e giriş ve bir sunum hazırlamak Chapters 2.1-2.2 (ders kitabı 2)
14 Bir dia gösterisi hazırlamak Chapters 2.3-2.4 (ders kitabı 2)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computing Essentials Complete Edition, 16/e 2008, Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, McGraw-Hill / Irwin
2. (*) Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004, Atılım University Publication, Department of Computer Engineering, Nevzat Sezer, Gül Tokdemir , Bülent G. Emiroğlu, Meltem G. Eryılmaz
Diğer Kaynaklar 3. Introduction to Computers & Information Systems, Larry Long, Nancy Long, Prentice Hall.
4. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 78