ECTS - - Hemşirelik

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.