ECTS - - Hemşirelik

Programın Amacı

Hemşirelik programımızdan mezun olanlar,

A1.Ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm sağlık kurumlarında, sağlık ekibinin bir üyesi olarak meslek etiği bilinci ve vizyonu ile rol ve sorumluluklarını yerine getirirler.

A2.Güncel mesleki donanıma sahip, girişimci, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanabilen, çalışma alanındaki değişimlere uyum sağlayabilen lider hemşireler olarak, birey / aile / toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, etkili ve nitelikli hemşirelik bakımı verirler.

A3. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile hemşirelikte eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında, kanıta dayalı bilginin üretilmesinde ve araştırmalarda rol alırlar.