ECTS - - Hemşirelik

Program Hakkında

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve markalaşmış akademik kadrosuyla sağlık eğitimi ve uygulamalarını uluslararası standartlarda ve teknolojik gelişmelerin paralelinde yürüten etik, ahlaki ve estetik değerleri dikkate alarak bütüncül bakım veren ve mesleğin geleceğini yönlendiren lider hemşireler yetiştirmek misyonu ile 2018 yılında kurulmuştur.

Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı üç laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar “Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı”, “Anatomi Laboratuvarı” ve “Mikrobiyoloji Laboratuvarı” dır.

Hemşirelik bölümünde tamamı İngilizce eğitim verilmektedir.