ECTS - - Hemşirelik

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED181 Fizyoloji 3 0 3 6
MED183 Anatomi 3 3 6 8.5
MED185 Mikrobiyoloji 2 2 3 4
NURS101 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 3 0 3 6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 18 5 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED184 Patoloji 2 0 2 4
MED186 Biyokimya 2 0 2 4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
NURS102 Hemşirelik Esasları 4 12 8 13.5
Toplam 17 12 20 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED281 Farmakoloji 2 0 2 4
NURS201 İç Hastalıkları Hemşireliği 4 12 8 15
NURS203 Sağlıkta İletişim 2 0 2 4
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
NURS-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 11 12 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS206 Hemşirelikte Etik ve Deontoloji 2 0 2 2
NURS204 Hemşirelik ve Liderlik 2 1 3 3
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
NURS202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 12 8 15
NURS-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 15 22 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS303 Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri 2 0 2 2
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
NURS301 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 4 12 8 15
NURS305 Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları 2 0 2 2
MED283 Biyoistatistik 2 0 2 4
NURS-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 13 12 20 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 12 8 15
NURS304 Hemşirelikte Öğretim 1 3 3 4
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
NURS-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
NURS-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
NURS-GE3SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 15 23 34

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 8 8 15
NURS405 Hemşirelikte Yönetim 2 2 3 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
NURS-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
NURS-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 10 19 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS406 Hemşirelik Uygulamaları 1 24 13 13
NURS402 Halk Sağlığı Hemşireliği 4 8 8 15
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 7 32 23 30

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
LAW426 Adli Tıp 2 0 2 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi 2 2 3 6
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
MAN449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
PR119 Sosyolojinin Temelleri 3 0 3 5
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
PSY419 Sağlık Psikolojisi 3 2 4 8
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
NUT409 Genel Beslenme Bilgisi 2 0 2 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
PSY103 Genel Psikoloji 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ART260 Kısa Film 3 0 3 4
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
Toplam 278 7 282.5 397

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
NURS407 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3 0 3 4
NURS409 Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar 3 0 3 4
NURS411 Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları 3 0 3 4
NURS408 Özel Dal Hemşireliği 3 0 3 4
NURS413 Evde Bakım Hemşireliği 3 0 3 4
NURS410 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 4
NURS412 Okul Sağlığı Hemşireliği 3 0 3 4
NURS415 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
NURS307 Onkoloji Hemşireliği 3 0 3 4
NURS309 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım 2 2 3 4
NURS306 Geriatri Hemşireliği 3 0 3 4
NURS308 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım 3 0 3 4
NURS310 Hasta ve Çalışan Güvenliği 3 0 3 4
NURS312 Cinsel Sağlık 3 0 3 4
NURS311 Üreme Sağlığı ve Hakları 3 0 3 4
Toplam 42 4 44 60