AKTS - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (NURS302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği NURS302 4 12 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
NURS301 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini başarı ile tamamlamış olmak.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde 0-18 yaş dönemlerinde normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyebilmesini, değerlendirebilmesini, hemşirelik müdahalesi yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tıp bilimlerinden aldığı derslere ilişkin bilgilerini çocuk hemşireliğine entegre ederek kullanır.
  • Yaş dönemlerine göre çocuğun büyüme ve gelişme özelliklerini açıklar.
  • Çocuk hemşireliğinin standartlarını, rollerini, etik ve yasal sorumluluklarını kavrar.
  • Dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunlarındaki farklılıkları ve bunu etkileyen faktörleri açıklar.
  • Sağlam ve hasta çocukların bakım sürecinde yaş dönem özelliklerini ve bunu etkileyen faktörleri bilir.
  • Sağlıktan sapma durumlarında çocuk ve ailenin sorunlarına yönelik bilimsel problem çözme sürecinde aile merkezli bakımı, bütüncül yaklaşımı ve kanıta dayalı bilgileri kullanır.
  • Çocuk hemşireliğine özgü temel iletişim ve uygulama becerilerini farklı yaş gruplarındaki çocuklara uygular.
  • Çocuk ve ailesine yönelik olarak sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürme konularında etkili eğitim ve danışmanlık yapar.
Dersin İçeriği Türkiye'de çocuk sağlığı sorunları, yaşlara göre büyüme ve gelişme, pediatride taramalar, aşılar ve ilaç uygulamaları, normal yenidoğan, yüksek riskli yenidoğan, sıvı/elektrolit dengesizlikleri, kaza ve zehirlenmeler, çocukluk çağında vücut sistemlerinin hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda onkolojik hastalıklar, kan hastalıkları ve ruhsal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve ailesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ülkemizde Çocuk Sağlığı Sorunları Kaynaklardan konunun okunması
2 Yaşlara Göre Büyüme ve Gelişme(0-1 Yaş dönemi, 1-3 Yaş Dönemi, 3-6 Yaş Dönemi, 6-12 Yaş Dönemi, Adölesan Dönemi) -Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
3 Yaş Dönemlerine Göre Taramalar, Öz Bakım, Ağrı ve Kriz Kavramları -Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
4 Normal Yenidoğan, Hastaneye Yatan Çocuk ve Hemşirelik, Kronik Hastalık ve Ölüm Kavramları -Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
5 Ara Sınav I
6 Çocukluk Çağı Aşıları, Pediatrik İlaç Uygulamaları -Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
7 Yüksek Riskli Yenidoğan, Konjenital Defektli Yenidoğan, Genetik Sorunu Olan Çocuk - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
8 Sıvı ve Elektrolit Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Sık Görülen Kaza ve Zehirlenmeler - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
9 Kas İskelet Sistem Sorunu Olan Çocuk, Kollajen Doku Hastalığı Olan Çocuk - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
10 Ara Sınav II
11 Beslenme Bozukluğu Olan Çocuk, Gastrointestinal Sistem Anomalileri -Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
12 Genitoüriner Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Kaynaklardan konunun okunması
13 Endokrin Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Enfeksiyon Hastalıkları Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
14 Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Nörolojik Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
15 Çocuklarda Sık Görülen Ruhsal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, Yüksek Riskli Çocuk ve Ailesi - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ball, J. W., Bindler, R. M., & Cowen, K. J. (2012). Principles of pediatric nursing: Caring for children. Upper Saddle River, N.J. ; Harlow : Pearson Education.
2. Ball, J., Bindler, R. M., Cowen, K. J. (2014). Child health nursing : partnering with children and families. Boston : Pearson.
3. Harding, M. M., Snyder, J. S., & Preusser, B. A. (2016) Winningham's Critical Thinking Cases in Nursing: Medical-surgical, Pediatric, Maternity, and Psychiatric, St. Louis, Mo. :Elsevier/Mosby.
4. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1. 2015. 12. Baskı. Sistem Ofset Basımevi. Ankara.
5. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 2. 2015. 11. Baskı. Sistem Ofset Basımevi. Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 12 168
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 377