AKTS - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (NURS301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği NURS301 4 12 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; toplumsal cinsiyet, cinsel ve üreme sağlığı kavramlarını temel alarak, kadının yaşam evrelerine göre sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bozulduğu durumda tedavisi ve rehabilitasyonu için gerekli olan bilgi, beceri ve farkındalığı kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşam dönemlerine göre, kadının cinsel/üreme sağlığı ve hastalıkları ile ilgili kanıta dayalı kuramsal ve uygulamalı bilgiyi açıklar.
  • Kadının cinsel/üreme sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlığın bozulduğu durumda tedavisi ve rehabilitasyonu için problem çözme yöntemini kullanarak hemşirelik bakımı verir, değerlendirir ve kaydeder.
  • Kadının cinsel/üreme sağlığına yönelik uygulamalarda insan hak ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
  • Kadının cinsel/üreme sağlığının korunması, geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini uygun iletişim tekniklerini kullanarak ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde gerçekleştirir.
  • Kadına yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalığa sahiptir.
Dersin İçeriği Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğine giriş, üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi, doğum öncesi bakım, riskli gebelikler, fetal sağlığın değerlendirilmesi, doğum eylemi ve riskli durumlar, yeni doğan fizyolojisi ve bakımı, özel bakım gerektiren yeni doğan, doğum sonu dönem ve riskli durumlar, laktasyon, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi kanserleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğum ve kadın sağlığı hemşireliğine giriş, Kadın ve üreme sağlığına genel bakış, Üreme anatomisi, Üreme fizyolojisi, İmplantasyon ve plasental gelişim, Fetal fizyoloji, Gebeliğin fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
2 Doğum öncesi değerlendirme, Prekonsepsiyonel ve prenatal bakım, Yüksek riskli gebelik – gebelik komplikasyonları, Yüksek riskli gebelik - gebelikte sistemik hastalıklar, Fetüsün değerlendirilmesi, Doğum ve doğum sırasında hemşirelik bakımı, Yüksek riskli doğum Kaynaklardan konunun okunması
3 Ara Sınav I + Yeni doğan fizyolojisi ve yeni doğan hemşirelik bakımı, Yüksek riskli yenidoğan, Doğum sonrası, Aile planlaması, Menstrüel ve hormonal disfonksiyon, Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
4 Cinsiyet organlarında yapısal ve fonksiyonel anormallikler, İyi huylu jinekolojik bozukluklar, Jinekolojik kanserler, Jinekolojik kanser tedavisi ve hemşirelik bakımı, Uygulama, Öğrenci seminerleri I Kaynaklardan konunun okunması
5 Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri, Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri, Klimakterik dönem ve cinsel sağlık üreme sağlığı, Öğrenci seminerleri II Kaynaklardan konunun okunması
6 Ara sınav II + Klinik vaka tartışması, Klinik uygulama toplantısı, Klinik Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
7 Klinik uygulama
8 Klinik uygulama
9 Klinik uygulama
10 Klinik uygulama
11 Klinik uygulama
12 Klinik uygulama
13 Klinik uygulama
14 Klinik uygulama
15 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Saxena, R. (2014). Bedside obstetrics & gynecology. New Delhi : Jaypee Brothers.
2. Beckmann, C. (2014). Obstetrics and gynecology. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
3. Rao, K. A. (2015). Handbook of gynecological emergencies. New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers.
4. Robyn, H. (2015). Williams obstetrics : study guide. New York : McGraw-Hill Medical pub. Division.
5. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Rouse, D. J., & Spong, C. Y. (2014). Williams Obstetrik. Çev. Ceylan Y, Yıldırım G, Gedikbaşi A, et al, 23, 500-10.
6. Ling, F. W., Carson, S. A., Fowler, (2015). Step-up to obstetrics and gynecology. Philadelphia : Wolters Kluwer Health.
7. Singh, t. G., Jain, n. (2015). Clinics in obstetrics. New Delhi, India : Jaypee Brothers Medical Publishers.
8. Mishra, M. G., Sinha, H. H. (2014). Treatment and prognosis in obstetrics and gynecology. New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers.
9. Deshpande, A. (2015). Pregnancy medicine. New Delhi : Jaypee, The Health Science Publishers.
10. Arulkumaran, S., Gupte, S. A., Fernandez, E. (2014). Hypertensive disease in pregnancy. New Delhi ; Philadelphia : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
11. Arora, M., Sharma, A. (2014). A Practical guide to first trimester of pregnancy. New Delhi : Jaypee Brothers Medical P.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 5
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 12 168
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 377