AKTS - Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları

Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (NURS411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları NURS411 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin hemşirelikteki ve hasta bakımındaki yerini ve önemini kavramasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif ve tamamlayıcı tedaviler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin hasta sağlığı üzerine etkilerini değerlendirir.
  • Alternatif ve tamamlayıcı tedaviler konusunda bilimsel çalışmaları inceler, bu yöntemlerin yararlarını ve yan etkilerini araştırır.
Dersin İçeriği Alternatif ve tamamlayıcı tedavi tanımı ve tarihçesi, zihin-beden temelli uygulamalar, manipülatif-beden temelli uygulamalar, enerji temelli uygulamalar, biyolojik temelli uygulamalar, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin etik ve yasal boyutu, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerde hemşirenin rolü ve hemşirelik araştırmalarında tamamlayıcı tedaviler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Alternatif ve tamamlayıcı tedavi tanımı ve tarihçesi Kaynaklardan konunun okunması
2 Müzikterapi ve Aromaterapi Kaynaklardan konunun okunması
3 Biyoenerji Kaynaklardan konunun okunması
4 Hipnoterapi Kaynaklardan konunun okunması
5 Masaj ve Egzersiz Kaynaklardan konunun okunması
6 Akupunktur Kaynaklardan konunun okunması
7 Refleksoloji Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Meditasyon ve Yoga Kaynaklardan konunun okunması
10 Dokunma terapisi Kaynaklardan konunun okunması
11 Reiki Kaynaklardan konunun okunması
12 Fitoterapi Kaynaklardan konunun okunması
13 Alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin etik ve yasal boyutu Kaynaklardan konunun okunması
14 Alternatif ve tamamlayıcı tedavilerde hemşirenin rolü Kaynaklardan konunun okunması
15 Complementary Treatments in Nursing Research Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Marc S. Micozzi. (2015). Fundamentals of Complementary and Alternative Medicine. (5th Edition)
2. Lyn W. Freeman. (2008). Mosby's Complementary & Alternative Medicine. (3th Edition)
3. Brosnan, C., Vuolanto, P., Danell, B. (2018). Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100