AKTS - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (NURS202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği NURS202 4 12 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
NURS 102 - Hemşirelik Esasları dersini başarı ile tamamlamış olmak.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Cerrahinin tanımı ve cerrahi sürecin hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvı-elektrolit dengesi, homeostazis, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiyi açıklar.
  • Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
  • Hemşirelik uygulamalarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
  • Mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
  • Eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır.
Dersin İçeriği Cerrahinin tanımı ve cerrahi sürecin hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvı-elektrolit dengesi, homeostazis, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cerrahinin tanımı, hasta üzerine etkileri, risk faktörleri, Perioperatif bakım Kaynaklardan konunun okunması
2 Cerrahide sıvı-elektrolit denge ve dengesizliği, Yara iyileşmesi, Şok - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
3 Asepsi ve Aseptik Yöntemler, Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü, Homeostazis, Kardiyopulmoner resüsitasyon - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
4 Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
5 Ara Sınav I
6 Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
7 Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
8 Kalp-damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
9 Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı- Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
10 Ara Sınav II
11 Endokrin sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Ortopedi hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
12 Transplantasyon ve hemşirelik bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
13 Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
14 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Göz hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı- Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
15 Yanık ve Hemşirelik Bakımı Cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı- Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı Kaynaklardan konunun okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Brown, D., Edwards, H., Seaton, L., Buckley, T. (2017). Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. Elsevier Health Sciences.
2. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2016). Fundamentals of Nursing-E-Book. Elsevier Health Sciences.
3. Davidson, G. W., Lester, J. L., & Routt, M. (Eds.). (2014). Surgical oncology nursing. Pittsburgh: Oncology Nursing Society.
4. Erdil, F., Elbaş, N.Ö.(2016) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Genişletilmiş VII. Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 12 168
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 377