AKTS - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon (NURS407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon NURS407 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ve akreditasyon süreci, akreditasyon standartları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalite yönetimine ilişkin temel kavramları bilir.
  • Dünyada ve Türkiye’de kalite yönetiminin gelişimini bilir.
  • Toplam kalite yönetimi yaklaşımı ve akreditasyon sürecini tanımlar.
  • Hemşirelik hizmetleri sunumuna ilişkin kalite göstergelerini yorumlayabilir.
Dersin İçeriği Kalite ve akreditasyon sürecinin tarihi gelişimi ve temel kavramlar, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim süreci, kalite ve akreditasyon standartları, dünyada ve ülkemizde toplam kalite yönetimi uygulamaları, kalite indikatörleri, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, hasta güvenliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite ve Akreditasyon İle İlgili Temel Kavramlar Kaynaklardan konunun okunması
2 Dünyada ve Türkiye’de Kalite Yönetiminin Gelişimi Kaynaklardan konunun okunması
3 Toplam Kalite Yönetimi Kaynaklardan konunun okunması
4 Kalite Yönetim Süreci Kaynaklardan konunun okunması
5 Kalite ve Akreditasyon Standartları Kaynaklardan konunun okunması
6 Dünyada Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
7 Türkiye’de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Kalite Standartlarının Oluşturulması Kaynaklardan konunun okunması
10 Kalite Göstergeleri Kaynaklardan konunun okunması
11 Hemşirelik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Kaynaklardan konunun okunması
12 Hemşirelik Hizmetleri İle İlişkili Kalite Göstergeleri Kaynaklardan konunun okunması
13 Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği Kaynaklardan konunun okunması
14 Örnek Standartlarla Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Kaynaklardan konunun okunması
15 Örnek Standartlarla Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ellis, P., & Bach, S. (2015) Leadership, Management & Team Working in Nursing. London : SAGE/Learning Matters.
2. Muhsin H.(2016),Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 3. http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,7107/yayinlar.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100